6 cze 2022 2 min read

Co grozi za rozsyłanie nagich zdjęć bez zgody?

Co grozi za rozsyłanie nagich zdjęć bez zgody?

Jeśli ktoś udostępnił Twoje zdjęcia bez twojej zgody w internecie to osoba ta zgodnie z 191a § 1 k.k, który zawiera treść:

📔
Kto rozpowszechnia wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 lat lub karze grzywny.
rozysłanie nagich zdjęć bez zgody

Jakie aspekty są ważne jeżeli ktoś przesyła zdjęcia bez Twojej zgody?

Istnieją aspekty, które mają wpływ na większą szkodliwość rozpowszechniania nagiego wizerunku danej osoby.

Masowy przekaz nagich zdjęć

Ważnym aspektem w sprawie jest udowodnienie, czy nagie zdjęcia zostały udostępnione nieograniczonej czy ograniczonej liczbie osób. Jest to na tyle kluczowe gdyż sądy w takich przypadkach są bardziej przychylne osobie poszkodowanej.

Motyw zemsty

Jeżeli udowodnimy sprawcy motyw zemsty, dla sprawcy będzie to kolejną kwestią, która będzie przychylna osobie poszkodowanej w trakcie rozprawy. Istotne mogą być zapisy rozmów oraz nagrania udowadniające motyw zemsty.

Udowodnione motywowane działanie kwalifikuje do kontynuowania sprawy prawie w 99% przypadków.

Wcześniejesze zastraszanie rozpowszechnieniem nagich zdjęć

Jeżeli będziesz w stanie udowodnić, że osoba szantażowała Cie zanim udostępniła Twoje nagie zdjęcia to będzie to kolejny przychylny aspekt podczas rozprawy, który będzie działał na szkodę sprawcy.

Z reguły osoby, które otrzymują pismo przedsądowe od razu stosują sie i usuwają zdjęcia z internetu. Co dla niektórych może być bardziej istotne niż samo zadośćuczynienie.

Jakie zadośćuczynienie przysługuje osobie poszkodowanej w tym przypadku?

Jeśli sprawca zamieścił Twoje nagie zdjęcie w internecie, należy wystąpić do sądu z żądaniem o zadośćuczynienie od sprawcy ze względu na poniesione szkody wizerunkowe, moralne lub psychiczne.

💵
Zazwyczaj kwoty te są różne, ale są nam znane przypadki, w których sąd nakazał wypłatę sprawcy nawet 250tyś zł.
Czy wchodzenie na strony od 18 lat jest karalne?
Czy wejście na stronę dla osób powyżej 18 roku życia jest karalne czy raczej nikt tego nie weryfikuje.

Lukasz Baranowski
Pasjonat grafologii oraz prawa. Po pracy lubię czytać kryminały oraz interesuje się sztuką filmową.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.