17 cze 2022 2 min read

Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków?

Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków?
Table of Contents

Prowadzenie samochodu wymaga stałej wiedzy i skupienia. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu wpływa negatywnie na ocenę sytuacji i zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.

W większości krajów istnieją surowe ograniczenia dotyczące ilości alkoholu, które można spożywać podczas prowadzenia pojazdu są różne, a świadomość negatywnego wpływu narkotyków na zdolność prowadzenia pojazdów jest coraz większa.

Jakie jest ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków?

W polsce za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest uznawane za jedną z większych przestępstw, ale co z prowadzeniem pojazdu za pomocą leków na receptę, zażywania marihuany lub innych leków?

Czy te rzeczy mają wpływ na naszą zdolność prowadzenia samochodu? Czy można zostać aresztowanym za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu?

Dlaczego prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest niebezpieczne?

Narkotyki mają różny wpływ na zdolności poznawsze kierowcy podczas prowadzenia pojazdów. Marihuana może spowolnić czas reakcji, zaburzać ocenę czasu oraz odległości. Prowadząc samochód po zażyciu kokainy lub metamfetaminy, kierowcy mogą być agresywni, nieodpowiedzialni lub nawet agresywni.

prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków


Niektóre leki na receptę, takie jak benzodiazepiny i opioidy, mogą powodować senność, zawroty głowy i upośledzać funkcje poznawcze (myślenie i ocenę). Wszystkie te czynniki mogą potencjalnie powodować wypadki samochodowe.
W badaniach wykazano, że marihuana ma negatywny wpływ na kierowców, na przykład wzmożone pokonywanie pasów ruchu, wolniejszy czas reakcji i odwrócenie uwagi od drogi.

Kiedy marihuana jest połączona z alkoholem, kierowcy stają się jeszcze bardziej nietrzeźwi, co skutkuje jeszcze większym pokonywaniem pasów. Według kilku badań opioidy powodują senność i zaburzają myślenie i ocenę. Inne badania wykazały, że prowadzenie pojazdu pod wpływem opioidów podwaja ryzyko wypadku.

Konsekwencje jazdy pod wpływem narkotyków

Wszystkie kary będą takie same, niezależnie od tego, czy zostaniesz przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Możesz spotkać następujące opłaty/kary, w zależności od lokalnych przepisów i ilości znalezionego alkoholu lub narkotyków:
- odebranie prawa jazdy,
- mandat,
- strata pracy,
- pozbawienie wolności,
- niemożność uzyskania ubezpieczenia,

Konsekwencje jazdy pod wpływem narkotyków

Wnioski

Ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków może Cię kosztować więcej, niż myślisz. Pamiętaj jeżeli uważasz, że masz problem z uzależnieniem zasięgnij profesjonalnej pomocy specjalistów od uzależnień.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.