Łukasz B

Wszystko ma swoją kolej.

Co grozi za uderzenie w twarz?

Uderzenie kogoś w twarz jest naruszaniem nietykalności cielesnej oraz stanowi przestępstwo opisane w art. 217 Kodeksu karnego. Zapis ten zawiera: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie,

Działanie na szkodę spółki przykłady

Działanie na szkodę spółki może dotyczyć zarówno właściciela, członka zarządu spółki jak i jego pracownika. Może ono następować w wyniku przypadku lub umyślnego zachowania. Działanie na szkodę spółkiProwadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej nie jest

720 stawek dziennych ile to jest?

Sąd w zależności od rodzaju występku skarbowego tj. wykroczenie/przestępstwo może nałożyć na przedsiębiorcę kare w ekwiwalencie stawek dziennych. Wycena stawki dziennej jest wyliczana co roku na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w polsce.